Idag fyller FN:s barnkonvention 20 år och då ska alla barn som vill väsnas i 20 sekunder för barns rättigheter.
Här är Lillemans och mitt bidrag.