På första sidan i dagens expressen såg jag att bilagan leva och bo hade en lösning på hur man fixar sitt julbord på 2 timmar.
Hade det inte varit bättre om de haft med det i en bilaga redan i november så att man sluppit stöka och förbereda halva december.
Jul, julbord, stöka, expressen, leva & bo