Skoja aldrig med relationsstatusen på Facebook.
Du anar inte vilka konsekvenser det kan få.
facebook, relationstatus