Lilleman -Det är kallt pappa!
Pappan -Stäng dörren så drar det inte
Lilleman -Nej jag vill inte, det får du göra
Pappan – Nej stäng dörren nu!
Lilleman -Varför ska jag stänga
Pappan – Därför du gick sist in
Lilleman – SÃ… SÄGER VI INTE HÄR
Nu undrar jag var är det man inte säger så?