En dag vid världens kanske populäraste övergångställe.

Det finns en webcam som streamar live dygnet runt också