Mittlivsomanna ringde och undrade om vi ville gilla på björnön