Farmor tittade förbi på påsklunch, och nu premiarfikar vi på altanen.

Skickat via email frångambleputti