1) Höjdhoppstävling pågår
x) Fulla finnar på perongen
2) Breakdance

Skickat via email från gambleputti