Jag söt serifen
…eller som de säger i Sörstafors. ”Jag söt serifen”