… tur att man är gnagare så man kan sjunga lite tyst för sig själv.
Ibland så kan det blåsa kalla stormar
Ibland kan himlen vara ganska grå
Men när det gäller laget som vi älskar
Så skiner solen snart på oss än då.

Den versen passar ganska bra på mitt jobb just nu.