…på godisgris punkt esse.
Om ingen uppryckning sker måste huvuden rulla!
Avgå alla!