image
Midvinternattens köld är hård
Tjernström gnistrar och glimmar…..