image

Flisan klipper gräs och jag spelar Wii.
Bra arbetsfördelning.