Resten av familjen som varit på egen hand i Norrbotten en vecka har nu återigen förenats med sin försörjare och beslutsfattare.
Det måste vara oerhört skönt för dem att återigen känna sig trygga och harmoniska.