Utan att lägga några värderingar på vad som hänt i Afrika måste jag bara säga att detta är en episkt rolig twitterkonversation.
Carl Bildt och Jason Timbuktu
Pwnd som kidsen säger 🙂