Nördvarning på detta men….
…om man lägger in ett script för att städa bort oönskade nätverksenheter för några användare, kan det vara bra att lägga det scriptet före det ordinarie scriptet som läser in de nya enheterna som användaren ska ha.
I alla fall om man vill ha önskad effekt.