I helgen är det dags för den sjunde upplagan av Sveriges ornitologiska förenings årliga fågelbordsinventering ”Vinterfåglar inpå knuten” och alla kan vara med och hjälpa till.
Det hela är ganska enkelt och tar inte heller så lång tid. Det jag gör är att jag avsätter en timme då jag bevakar min fågelmatning extra noga och räknar det maximala antalet fåglar av en specifik art som är där samtidigt.
Exempel: kl 11:00 kommer två talgoxar och 3 blåmesar, och sedan flyger de i väg och 11:15 kommer det 3 talgoxar och 1 blåmes. Antalet fåglar som ska rapporteras till räkningen är då 3 talgoxar och 2 blåmesar.
Talltita
Foto: Benjamin Rodling
 
Man kan genomföra sin räkning på lite olika sätt, läs mer på ”Gör så här”
Syftet med denna räkning är att öka kunskapen om fågelfaunan vintertid och att på sikt få en bra översyn på trender över tid.
Att det dessutom engagerar folk ute i stugorna som på detta sätt kan öka sin kunskap om fåglar är en positiv bonus.
När räkningen är genomförd så skickar man in sin sammanställning via Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida.
Det viktigaste är inte att få in många ovanliga arter utan det viktigaste i denna räkning är faktiskt att få en bild av de vanligaste fåglarna.
Nu hoppas jag att fler kan hjälpa till