Smålom - Knuthöjdsmossen
Tänk dig en stilla försommarkväll på en gölrik mosse i skogen. Det enda som hörs är trädpiplärkans sång och storspovens vemodiga rop. Då glider den stilla och majestätiskt över gölen.
Men smålommen har problem. Dess naturliga häckbitop med små skogsgölar hotas som så mycket mer av det moderna skogsbruket.
Den väljer att häcka i små gölar långt från de fiskrika sjöarna de födosöker i och flyger i skytteltrafik mellan födosöken och boet.
I Västmanland går det en tydlig gräns längs med Hedströmmen. Väster om den häckar den, men österut ser man de bara födosöka och rasta under flytt.
Den här är fotad på Knuthöjdsmossen utanför Hällefors. I Västmanlands landskap men Örebro län.