September betyder sträckande tättingar och ger goda möjligheter att hitta arter som annars inte finns hos oss. På hemmaplan började jag så smått att mata i skogen vid jobbet och höstkvällarna tillbringades som så många gånger förr ute i Asköviken.
Den första helgen i september försöker jag också att få igång ett årligt evenemang som jag kallar höstens artrikaste dag, där det gäller att hitta så många arter man kan under en och samma dag.
För min del började den ute i Asköviken, där jag fick se rödstrupig piplärka, blåhake och lappsparv. En hel del annat smått och gott bjöd också morgonen på, som jagande lärkfalk och pilgrimsfalk.
Jag kom sedan hem lagom när resten av familjen började vakna till liv och Benjamin följde sedan med mig ut mot Hässlö där skäggmes och kungsfiskare hängdes in.
skäggmes
Det var ganska glest mellan skådartillfällena i september och det växlade som tidigare nämnts mellan skogen på jobbet och Asköviken. Någon tur till Frövisjön och ett besök på Vedbotippen blev det också.
Matningen i skogen vid jobbet gav mig små lugna stunder på mina lunchraster och där var det de gamla vanliga arterna som dök upp, men frånvaron av talltita oroade mig. De brukar komma tidigt och hamstra sina förråd, för att sedan försvinna och komma tillbaka när det börjar bli kallt. I år var det dock inga talltitor.
Däremot hade jag en sjungande gransångare vid ett besök.
Då jag inte längre matar hemma i samma skala som jag tidigare gjort har sovrumsfönstret blivit min vassaste obsplats för tomtlistan. Att sova med öppet fönster ger oanade möjligheter att hänga in arter som man annars lätt missar som ugglor och nattsträckande fågel som drillsnäppa, sothöna, kattuggla m.fl.
I september lyckades jag dessutom hänga in en kustpipare. En ganska tung obs för en radhustomt inte långt från centrala Västerås.
Näst sista helgen i September tröttnade jag och J på den ganska mediokra fågelfaunan hemmavid och gav oss ut mot kusten för att pröva lyckan. Vid Rönnskärs udde på Väddö var chanserna goda för lite smått och gott. Sträckande änder, gäss, labb och vid rätt vindar också insträckande tättingar och rovfågel.
En ganska trevlig dag med snösparv, kustlabb och tobisgrissla som roligaste arter för oss. Vi hade ju hoppats på en tajgasångare också, men vindarna var för svaga för ett bra inflöde av tättingar så vi fick nöja oss med våra inhemska arter.

Kortfakta

Antal inrapporterade arter

Jag: 98
Benjamin: 32

Antal X

Jag: 0
Benjamin 1 (berguv)

Antal årskryss

Jag: 2
Benjamin: 1

Minnesvärda observationer

  • Benjamin kryssar äntligen berguv
  • Gulärla på skolgårdslistan
  • Kustpipare från sovrumsfönstret