För elfte vintern i rad var det denna helg dags för SOF-Birdlifes årliga evenemang Vinterfåglar inpå Knuten.
Det är SOF-Birdlifes i särklass största återkommande evenemang där vem som helst kan vara med och räkna fåglar på sin vintermatning. Lite drygt 20 000 matningar brukar vara med varje år.
Ur ett vetenskapligt syfte håller denna årliga räkning inte tillräckligt hög kvalité, men den ger ändå en viss fingervisning om hur det går för våra vanligaste vinterfåglar. Framförallt är det intressant att följa fåglar som i större utsträckning än tidigare övervintrar. Som t ex Koltrast.
I Början av vintern startade jag och en annan skådare upp en offentlig matning vid Notuddsparken i Västerås. En plats där många helgflanörer passerar och varje gång jag varit där och fyllt på med mat så har folk stannat till och pratat med mig. Detta gjorde att jag fick en idé om att bjuda in allmänheten och media och ha en offentlig räkning där vi samtidigt kunde hjälpa folk med artbestämning och informera om vår förening.
VFipK
Sagt och gjort bestämde vi oss att bemanna matningen under 3 timmar idag. Matningen är som sagt ny för i år, så vi hade inga jätteförhoppningar om stora mängder fågel, men några av de vanligaste räknade vi med att få se och placeringen av matningen nära ett promenadstråk har gjort fåglarna tämligen oskygga, så visst skulle vi kunna visa upp lite fågel.
Vädret var inte heller riktigt på vår sida. Stormen Tor brakade in under natten och det var ganska blåsigt där vi stod och småhoppade för att inte frysa.
Blåmes och talgoxe kom ganska omgående fram och grönsiskor hördes från trädkronorna. Vi höll också span efter gärdsmyg som setts vid matningen tidigare under vintern, men nu var det rätt länge sedan någon rapporterat in den.
Efter ett litet tag kom också en större hackspett fram och var mycket nyfiken på fettet vid matningen, men väldigt försiktig. När den fick sällskap av ytterligare en artfrände vågade den sig fram. Grönsiskorna som hållit till uppe i trädkronorna kom också ner och koltrastar började närma sig när vi serverade äpplen. Vilket också lockade två ekorrar som försvann med var sin äppelhalva.
3 timmar går ganska fort när man har roligt och är sysselsatt. VLT och Västerås tidning som var inbjudna kom förbi och ett 15-tal övriga besökare stannade till och pratade med oss. En relativt låg siffra, men med tanke på vädret får vi vara riktigt nöjda och strax innan vi skulle börja packa ihop kom också gärdsmygen förbi på en kort visit.
Själva räkningen går till så att vi räknar det maximala antalet av en art vi ser samtidigt vid matningen. Ser vi t ex först 2 blåmesar och 1 talgoxe och lite senare 1 blåmes och 3 talgoxar så har vi sett 3 talgoxar och 2 blåmesar. Arter där man kan skilja på hona och hane som koltrast, större hackspett och domherre kan man dessutom räkna in fler individer trots att de inte är där samtidigt.
Artlista

  1. Talgoxe 5
  2. Blåmes 4
  3. Grönsiska 2
  4. Större hackspett 2
  5. Koltrast 2
  6. Nötväcka 2
  7. Grönfink 2
  8. Gärdsmyg 1

Utöver dessa som vi räknade in vid matningen hade vi också följande arter förbiflygandes eller lockandes en bit ifrån. Gråtrut, björktrast, kråka, kaja och sidensvans.
Arter vi hoppats på eller räknat med som inte dök upp var Entita, trädkrypare och steglits. Men man kan inte få allt.
Nästa år får vi hoppas på bättre väder. Då står vi där igen och räknar fåglar och umgås med folk.