Flygande fåglar är inte min eller min kameras starka sida. Men för dokumentationssyfte gör jag ändå då och då försök att fånga framförallt rovfåglar i flykten.
Här är det en honfärgad blå kärrhök. Den vita övergumpen gör att man vet att det rör sig om en honfärgad circus-hök. (Kärrhökar). Fjällvråk är också vit i rumpan, men där är hela stjärten vit.
Ängshök och stäpphök gick att uteslutas tidigare när fågeln var närmare på att denna hade 5 handpennor. Stäpp och ängshök har 4 pennor. Tidpunken på året gav också en viss hint.
blå kärrhök
Fotot är taget vid Frövisjön 2013 den 5:e april då det årets ovanligt envisa vinter äntligen släppt sitt grepp om oss.