Ett underbart tecken på att våren är på väg mot försommaren ute i Asköviken är att stå i tornet eller vid Lövstaspången och få höra dvärgmåsarnas kattää kattää uppe i skyn. Inte skräniga som andra måsar men deras läte tränger ändå på något diskret och märkligt vis igenom 2000 skrattmåsars skri.
Här i Västerås är vi ganska bortskämda med dvärgmås som på sina håll är ganska ovanlig. Under flytt kan man se dem lite här och där, men de häckar i Asköviken och försöker häcka i Frövisjön också.
dvärgmås
Bilden är tagen från tornet i Asköviken den 4/5 2013. En skaplig lyckträff med tanke på hur illa jag brukar lyckas med flygande fåglar.