En ganska stor vadare som tack vare sin relativt kraftiga och svagt uppåtböjda näbb saknar egentliga förväxlingsarter. På de Mälardalslokaler jag besöker frekvent är det en ganska vanlig rastande fågel, både under vår och under höststräck.
Att jag inte har något annat foto på den än detta riktigt dåliga foto är en gåta. Något jag får se till att göra något åt under höststräcket i år.
gluttsnäppa
Fotad den 3/9 2012 vid Norsa i Köping