Något jag stör mig på är när vanligt folk kallar gräsänder ankor. Ankor är tamdjur som visserligen härstammar från gräsanden. Men de vilda fåglarna är änder. Att vi fågelskådare då och då klumpar ihop parklevande änder och kallar dem ankor är en helt annan sak. Då handlar det om en markör för att visa att man är medveten om att det rör sig om utplanterade fåglar.
En sak är dock säker. De flesta änder är riktigt snygga fåglar och gräsanden är inget undantag. Hade den varit lite ovanligare hade nog fler uppskattat dess skönhet.
gräsand
Fotograferad vid Falkenbergska kvarnen i Västerås den 1/4 2013