Under vår och försommar går jag mina lunchpromenader i skogen vid jobbet och där finns det gott om grönsångare. Jag har försökt och försökt att fotografera en någorlunda bra, men det blir bara grodperspektiv. De enda gångerna jag får dem mer i ögonhöjd är när jag inte har kameran med. Som om de har koll på mig.
Grönsångaren är nära släkt med lövsångaren, men lite mer kräsen vad gäller biotopen vilket gör den mindre vanlig. Dess sång är riktigt karaktäristisk och brukar liknas med att spinna ett mynt på en tallrik.
gronsangare
Just den här fågeln är dock fotograferad hemma i Malmabergsskogen den 3/5 2012