De första ladusvalorna brukar börja dyka upp redan i april, men det är i maj de kommer på bred front, vilket gör dem till en riktig sommarfågel. Små och tuffa flygare som i princip korsar hela Europa, Medelhavet och Afrika mellan övervintringsplatser i södra Afrika och häcklokalerna här uppe i norden.
De trivs vid vatten och sätter sig gärna och vilar på stolpar likt denna, vilket gör dem relativt lättfotograferade. Men vill man ha en flygande ladusvala på bild får man skaffa sig bättre utrustning än vad jag har.

Fotad vid Långholms brygga på Ängsö den 27 maj 2012