Nattskärran var ingen fågel jag hoppats få någon bild på. Skulle det ske, så skulle det troligtvis bli någon liknande kornknarren jag fotade en natt.
Därför var det extra kul att hitta nattskärror på Ölands södra udde ett år när vi var där. I fullt dagsljus låg de utmattade av den långa flygturen över havet till många fotografers glädje.

Fotad på Ölands södra udde den 15 maj 2015