Nu tror inte jag att själva landningsbanan och flygfältet kommer att försvinna bara för att kommunen väljer att dra sig ur och lägga ner Västerås flygplats. Det finns mer verksamhet där som är beroende av själva flygfältet.

Men drömma kan man i alla fall och vem vet. Västerås kanske får en Lidnersk knäpp och inser att man borde satsa mer på naturen och att biologisk mångfald gagnar oss alla.

I alla fall så fick jag lite mothugg med min idé om våtmark, så jag tänkte att det kan vara bra att faktiskt förtydliga lite hur jag tänker. Mitt förra inlägg om detta var dessutom skrivet ganska spontant direkt efter att jag fick höra nyheten om att lägga ner flygplatsen.

Min grundtanke är inte alls att skapa en våtmark av hela området vid flygfältet. En våtmark är bara en del av helheten som jag ser framför mig när jag tänker på områdets potential.

Nej det jag ser är en stor möjlighet att kunna skydda det värdefulla naturområdet som Hässlösundet redan är.

Idag har vi ett kommunalt naturreservat på Björnö och på andra sidan sundet har vi ett kulturreservat med skyddade strandängar vid Gäddeholm.

Om man utökar det till att också omfatta Hässlö och skogen öster om Hässlösundet norr om björnöbron så kommer man att skydda hela Hässlösundet.

Vad det gäller våtmark så tycker jag dock att det är viktigt att man på något sätt bromsar upp Limstabäcken som idag fungerar som ett stort dräneringsdike rakt ut i Hässlösundet. Min förra bild där jag klistrat in Oset på Hässlö var mer en illustration över hur stor del som skulle tas i anspråk om man gjorde något liknande på Hässlö.

Den naturliga platsen för en våtmark likt Oset skulle givetvis vara i anslutning till Limstabäcken som redan idag har  översvämningsområden österut mot trådarängarna.

Flygfältet som redan idag på grund av stora avspärrningar har en ganska stor andel ängsmark som hävdas ska givetvis utvecklas till en mer naturlig ängsmark, med bete och varsam slåtter.

Det jag dock funderar på är den bäck som kommer uppe från Tillberga och via Myrby och Furby  rinner in norr om flygfältet. Den är idag ledd runt hela flygfältet men det känns mer naturligt att den skulle ha ett lopp som gick mer igenom flygfältet. Kanske kan den ledas om och bli en liten livsnerv genom ett bostadsområde och ut på ängarna ner mot Hässlösundet.

Jag ser också en möjlighet för skolor och förskolor att kunna ta sig ut till detta naturområde på ett enkelt sätt.

Naturskolan som idag håller till vid Asköviken har för det mesta fullbokat och det är svårt för skolklasser att få en tid där. Kanske kan de utöka sin verksamhet och även erbjuda Naturskola runt Hässlösundet.

Jag är absolut ingen expert på detta, men har ett stort intresse av naturen och ett stort engagemang. Men om flygplatsen och landningsbanan vid Hässlö ska bort så anser jag att Västerås stad missar en stor möjlighet om de inte i samband med det utökar skyddet kring Hässlösundet och skapar ett stort natur-, kultur- och rekreationsområde för sina innevånare.

Både Björnö (Naturreservat) och Gäddeholm/Trådarängarna (Kultrurreservat) är idag skyddade, så det rör sig som jag nämnde i inledningen bara om att länka ihop dessa genom att utöka reservaten en dryg kilometer norrut.