Fåglar som kan få nya namn

Som jag skrev tidigare får fåglar nya namn ibland och här tänkte jag lista några arter som kan få nya namn och vad jag i så fall tycker att de borde heta.

En del kommer att vara lite mer seriösa och en del är mindre troliga, men att jag ser någon form av halvseriös anledning till namnbyte. Sen finns det några som inte är seriösa alls. Vi börjar med de mer seriösa.

Mer seriösa förslag

Ordet lapp är ett kolonialt uttryck som benämner det folk vi kallar samer och vi har fortfarande kvar det i namnet på landskapet Lappland. Därifrån har vi också fått fågelnamn som lappsparv, lappuggla och lappmes.

Om vi någon gång väljer att byta namn på Lappland för att göra upp med vårt koloniala förflutna så bör vi också byta namn på dessa fåglar och här är mina förslag.

Lappuggla – gråuggla eller stor gråuggla.
Efter det engelska namnet Great grey owl.

Lappsparv

Lappsparv – fjällsparv
Här kunde man inte luta sig mot något engelskt namn eftersom även det engelska namnet refererar till Lappland, så jag föreslår ett namn baserat på biotop, men det kan skapa lite problem med tanke på att även snösparven häckar i fjällmiljö. Att som med många andra sparvar referera till utseende skulle kunna vara ett alternativ men svarthakad sparv är redan upptaget.

Lappmes – björktita eller grantita
För att homogenisera namnen i släktet Poecile (titor) där vi redan har talltita och entita.

Kategori: Inte aktuella just nu men högst troliga

Mesar

När vi ändå är inne på mesar så har vi historiskt sett komplicerat till det hela och blandar tita och mes i dessa namn. Tita är det urnordiska namnet som vi lånat ut till engelskans tit. I gengäld har vi lånat in mes från engelskans mouse. Dessutom har vi tre arter som inte är mesar. Pungmes, skäggmes och stjärtmes. Där stjärtmesen visat sig vara närmre släkt med sångarna än med mesarna.

svartmes

Ska vi någon gång börja rota i detta så föreslår jag en återgång till det urnordiska ordet tita för alla mesar och att de andra får behålla ordet mes, men jag tvivlar på att vi någon gång kommer att ge oss på att byta namn på Sveriges mest kända fågel talgoxen.

Kategori: ej troliga

Piplärkor

Piplärkor är ett gissel för nybörjare. För det första är det en ganska okänd grupp med fåglar. Jag brukar säga att om man har koll på att de finns så är man fågelskådare. Sen är de till namnet lika lärkorna och många nybörjare blandar ihop dessa familjer, men de är inte nära släkt med dem. Istället är de så nära släkt med ärlorna att de rent taxonomiskt är ärlor.

Skärpiplärka – Grosshamn

Därför föreslår jag att de bör byta namn till pipärlor istället för piplärkor. Att vi skådare ofta benämner dem trädpip, rödstrupig pip osv gör ju ett sådant namnbyte ganska enkelt.

Kategori: seriöst men ej troligt

Bubblare

Fiskmås – dvärgtrut

Fiskmås

Engelskan är lättare, de kallar alla måsar och trutar för gulls. I vårt fall har vi två sorter och de är alla ganska nära släkt. Att ickeskådare kallar alla dessa för fiskmåsar gör att det alltid kliar i besserwisserstrupen när någon pekar på en gråtrut eller skrattmås och säger fiskmås.
Att korrigera dem blir en ganska komplicerad historia eftersom vi har en art som heter fiskmås. Skulle vi som i engelskan ha ordet seagull som ett enkelt samlingsnamn skulle vi slippa vara besserwissrar.

Kategori: Halvt oseriöst, men med en gnutta allvar

Kärrhökar

Circus är ett släkte som på svenska kallas kärrhökar. I Sverige har vi 3 arter som häckar regelbundet. Brun kärrhök, blå kärrhök, ängshök och stäpphök.

Brun kärrhök

Dessa är alltså inte hökar som t ex sparvhök och duvhök utan det är ett eget släkte och precis som med piplärkorna kan detta skapa lite problem i kommunikation mellan ickeskådare och skådare.

På engelska används ordet Harriers om dessa och jag skulle verkligen vilja ha en svensk motsvarighet, men har inte kommit på någon.

Kategori: Absolut inte nödvändigt långskott, men det skulle vara praktiskt


Kommentarer

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.