ABC för fågelskådare

ABC för fågelskådare

Efter att för några år sedan ha läst en ganska hätsk diskussion i en fågelgrupp på Facebook om slangutryck bland fågelskådare så fick jag mig en liten funderare.
De som var emot slang ansåg att det var arrogant och exkluderande och de som var för dem såg inget konstigt i det. Slang finns inom de flesta intressen. Hästfolk, hundfolk, trädgårdsodling mm.


Ju mer jag läste desto mer höll jag med förespråkarna av slang och tycker också att det finns en viss poäng med dessa uttryck.


1. förenklingar och förkortningar är praktiskt. Ska man dessutom sms:a till en kompis så finns det ett och annat artnamn som är onödigt långt.
2. Social markör. Likt sotarnas knoparmoj som sotarlärlingar fick lära sig undan för undan fungerar också dagens slang som en markör och signal för att visa att man är invigd.
Det sistnämnda kan säkert uppfattas som arrogant och exkluderande för en oinvigd nybörjare, men det är inget hemligt språk och inte till för att stänga folk ute, utan tvärt om är de flesta hjälpsamma och ju mer man skådar och rör sig bland andra fågelskådare desto mer snappar man upp och undan för undan börjar man hänga med i snacket och på så sätt fungerar det inkluderande.

Om jag t ex kommer till en för mig ny lokal och träffar på lokala skådare så kan jag genom sättet jag uttrycker mig på visa att jag inte är någon turist. Detta tillsammans med utrustning och oskrivna klädkoder skapar enkla sociala signaler för oss att kommunicera med.

Som en hjälp på traven började jag faktiskt skriva ihop en liten ABC för fågelskådare och den har sedan legat bland mina utkast i flera år.

Den som är intresserad kommer förhoppningsvis att kunna hitta denna ordlista via google och på så sätt förkovra sig i vårt ädla språk.

Ordlista för fågelskådare

A

Apan – Artportalen. Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer.
Aphåll – När fåglar är för långt bort för att säkert kunna artbestämmas så befinner de sig på aphåll. Ibland kan de artbestämmas, men markerar då att observationen inte var någon njutning utan att de var för långt bort för att studera närmare detaljer.
Affe – aftonfalk
Arta – Att bestämma en fågel till art

B

BA – BirdAlarm. Larmsystem för Club300 som är rikstäckande.
Back-step – När man blir av med ett kryss. Antingen för att man kom på att man hade fel, eller för att arten man sett delats upp i fler arter och observationen man själv gjorde inte var bestämd till någon underart. (se split)
BAND – Vanlig app som används för lokala larm
Bestämd – Artbestämd
Blocker – En ovanlig fågel som bara några få sett.
Blåhök – Blå kärrhök
BK – Brandkronad kungsfågel
Boffe – bofink
Brednäsa – brednäbbad simsnäppa
Brelle – bredstjärtad labb
Brunhök – Brun kärrhök
Bulle – Vråk. Fjällbulle och ormbulle

C

Calidris – Småvadare, ett släkte arktiska vadare som delvis häckar här i Sverige, men för det mesta ses på flytt. Hit hör t ex kustsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa
Curruca – Sångarsläkte som fram till 2020 tillhörde Sylvia men delades upp. Bl.a Ärtsångare och törnsångare.
Cach – Kaspisk trut. Kommer från de första fyra bokstäverna i dess vetenskapliga namn.

D

Dra – Att åka iväg för att se en specifik fågel. Oftast ovanlig, men inte alltid.
Drag – När många skådare åker för att titta på samma fågel blir det ett drag.
Dragbar – En fågel som upptäcks inom ett för skådaren lämpligt avstånd och tidpunkt.
Dippa – Att inte hinna fram i tid till en fågel som var dragbar.
Dubbelkryss – När du sett en art två gånger. Alternativt används dubbelkryss också när man kryssar två fåglar samtidigt.
Dubbellista – Lista på arter man sett minst två gånger

E

Eko-skåda – Att bara använda muskelkraft för ta sig ut och skåda fågel. Cykla, gå, åk skridsko, skidor, kanot mm.
Eko-lista – Krysslista på arter man sett när man ekoskådat. Här måste man utgå från sitt hem, så om man t ex tar bilen till fjällen och sen vandrar i fjällen får man inte eko-kryssa de arter man ser.

F

Finsk pinne – Verktyg för att hålla i handkikaren med en hand. Vanligt i finland, därav namnet.
Femma – BirdAlarm kategoriserar fåglar efter hur ovanliga de är efter prefixen 0-7.
En femma kan lokalt vara ovanlig, men är en relativt vanlig fågel.

G

Gubbhylla – Vanligt namn på platsen där ”gubbarna” samlas på en fågellokal.
Med gubbarna menas då de äldre lokala fågelskådarna som besöker lokalen oftast. Här kan givetvis tanter också förekomma, men det är ändå på gubbhyllan de samlas.

H

Hemmalokal – Fågellokal som man besöker mest. Oftast den som ligger närmast, men inte alltid.
Handjagare – Handkikare
Har, Hade – En skådare säger inte att de såg eller hörde en fågel. De säger att de hade en fågel eller att de har en fågel.

I

J

Jizz – Helhetsintryck av en fågel. Rörelsemönster, storlek, beteenden mm som gör att man kan artbestämma den utan att se närmare detaljer.

K

Kryssa – Att se en ny fågelart för första gången
Krysslista – En lista med alla fågelarter man sett. Det finns flera typer av krysslistor. Sverigelista, årslista, tomtlista, lokallista, landskapslista, månadslista är några exempel.
KFS – Kungsfågelsångare
Kärra – Kärrsnäppa

L

Larma – Att meddela andra skådare att man hittat en ovanlig fågel. Det finns rikstäckande och lokala larmsystem och sms-kedjor.
Leffe – Lärkfalk
Lista – Se krysslista
Lifer – För de som har många krysslistor är lifer ett kryss för hela världen. Ett livskryss.
Locustella – Ett sångarsläkte med nattsjungande entoniga fåglar som t ex gräshoppsångare, flodsångare och vassångare.
Lumpa – När två arter slås i hop och blir en art lumpas de.

M

Mega – Extremt ovanlig fågel.
Mugglare – Ickeskådare (förekommer ganska sparsamt)

N

O

P

Phyllo eller Phylloscopus – Ett släkte sångare dit exempelvis lövsångare och gransångare hör.
Pille – Pilgrimsfalk
Pjodd – Gråsparvar och pilfinkar, ibland även småfågel i almänhet

Q

R

Rarris – En fågel som är ovanligare än sällsynt. En raritet helt enkelt.
RK – Raritetskommitén som behandlar rapporter om sällsynta fåglar i Sverige
Rrk – Regional rapportkommité. Skådarsverige är uppdelat i rapportområden som med några få undantag omfattar våra landskap. Rrk hanterar ovanliga fåglar lokalt.
RK-art – Ovanlig fågel vars rapporter först måste behandlas och godkännas av RK.
Rrk-art – Ovanlig eller intressant art som måste behandlas och godkännas av Rrk.

S

Sibbar – Sibiriska arter som under höststräcket blåser över Östersjön och hamnar i Sverige
Skamart – En någorlunda vanlig art som man saknar på sin lista.
Skamkryss – När man kryssar en skamart
Skulkare – Svårsedd fågel som gärna håller sig dold i vegetation.
Smalnäsa – Smalnäbbad simsnäppa
Soffkryss – När en tidigare icke godkänd art eller en underart man sett får artstatus och man får ett kryss retroaktivt.
Spika – Att definitivt artbestämma en fågel. Ibland råder det tveksamheter kring art och när den är spikad är arten säkert bestämd.
Splitt – När en arts delas upp i fler arter. D.v.s. att flera av artens underarter får artstatus.
Steffe – Stenfalk
Stringa – Att felbestämma en fågel
Stringare – Skådare som har rykte om sig att felbestämma fåglar, oftast till något mer sällsynt.
Suddmes – Misslyckat foto där man inte kan artbestämma fågeln på grund av oskärpa.
Svalan– Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer. Numera utbytt mot Artportalen, men av somliga fortfarande kallat svalan.
Swarre – Kikare av märket Swarovski
Svartnäsa – Svartnäbbad islom.
Sylvia – Ett sångarsläkte där svarthätta och trädgårdssångare är de enda arterna kvar.

T

Tomtlista – Lista på fåglar man sett hemma från eller på tomten.
Tomtkryss – En fågel man ser för första gången på eller från sin egen tomt.
Tub – Tubkikare
Tung – Inte nödvändigtvis ovanlig, men dock svårkryssad fågel.
Tringa – Vadarsläkte med långbenta vadare, exempelvis gluttsnäppa, svartsnäppa och grönbena.
Trivselskådare – Fågelskådare som främst inte är ute efter att kryssa, utan tycker bästa om att komma ut och träffa folk och fika och se på fågel.

U

V

Vitnäsa – Vitnäbbad islom
VVT – Vitvingad tärna
VP – Västra Palearktisk som omfattar medelhavsområdet och Europa.
VP-Kryss – Att kryssa inom VP

X

X – När man ser en ny fågelart första gången kryssar man

Y

Z

Å

Årskryss – När man ser en art för första gången på året
Årslista – Lista över arter man sett under ett år

Ä

Ädelkryss – En fågel man upptäckt och artbestämt helt utan hjälp av någon annan. Ädla är att ädelkryssa.

Ö

Ölandssyndromet – När många ser en raritet och alla räknar med att någon annan lämnar in en raritetsrapport.
ÖSU – Ölands södra udde
ÖNU – Ölands norra udde

0-9

1k – Fåglar åldersbestäms via kalenderår. Alla fåglar kläckta i år är på sitt första kalenderår dvs 1k. Den första januari nästa år blir alla 2k. Många arter går inte att bestämma i fält när de väl passerat 2k och ruggat till vuxen dräkt, men vissa framförallt rovfåglar går att bestämma till 3k, 4k osv.