Ordlista för fågelskådare

1 A B C Ö
 • 10 (ettnoll)

  adjektiv ~– Vid ringmärkning används ett annat system, då byts K ut mot en nolla. en 1-0 är alltså en individ kläckt samma år som man märker den. + används på samma sätt som när man åldersbestämmer i fält.

 • Acro

  substantiv ~ – Acrocephalus, ett sångarsläkte med nattsjungande arter som t ex sävsångare, kärrsångare m fl.

 • Affe

  substantiv ~ affar– aftonfalk

 • Anser

  substantiv ~– Gåssläkte med gråbruna gäss, spetsbergsgås, fjällgås, grågås, sädgås, bläsgås och stripgås.– Det står många ansergäss på åkern mellan X och Y. Kan ju vara värt att kolla upp.

 • AP

  substantiv ~– förkortning av Artportalen. Används mest i skrift. I tal används antingen artportalen eller apan.

 • Apan

  substantiv ~– kortform för Artportalen. Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer.