1 A B C Ö

10 (ettnoll)

adjektiv ~
– Vid ringmärkning används ett annat system, då byts K ut mot en nolla. en 1-0 är alltså en individ kläckt samma år som man märker den. + används på samma sätt som när man åldersbestämmer i fält.