substantiv ~

– Acrocephalus, ett sångarsläkte med nattsjungande arter som t ex sävsångare, kärrsångare m fl.