substantiv ~
– Gåssläkte med gråbruna gäss, spetsbergsgås, fjällgås, grågås, sädgås, bläsgås och stripgås.
– Det står många ansergäss på åkern mellan X och Y. Kan ju vara värt att kolla upp.