substantiv ~
– kortform för Artportalen. Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer.