substantiv ~
– Förkortning av BirdAlarm. Larmsystem för Club300 som är rikstäckande.