sufix -en, -arna
– kortform av beckasin. Enkelbeck, dubbelbeck och dvärgbeck. Används aldrig ensamt. bara som sufix.