substantiv blockers
– En ovanlig fågel som bara några få sett.