substantiv ~
– Gåssläkte med vitkindad gås, kanadagås, prutgås och rödhalsad gås