Circushök

substantiv ~
– Kärrhökar som omfattar, brun- och blå kärrhök, stäpphök och ängshök.