Cirkumpolär

adjektiv ~
En art med mer eller mindre sammanhängande utbredningsområde runt någon av polerna. I vårt fall rör det sig om nordpolen där t ex fjälluggla, snösparv och fjällabb har ett utbredningsområde som sträcker sig över sibirien, nordamerika och Skandinavien.
Inget ord vi slänger oss med i vardagssamtal, men ett ord vi känner till.