Ordlista för fågelskådare

1 A B C Ö
  • 10 (ettnoll)

    adjektiv ~– Vid ringmärkning används ett annat system, då byts K ut mot en nolla. en 1-0 är alltså en individ kläckt samma år som man märker den. + används på samma sätt som när man åldersbestämmer i fält.