Ordlista för fågelskådare

1 A B C Ö
 • Acro

  substantiv ~ – Acrocephalus, ett sångarsläkte med nattsjungande arter som t ex sävsångare, kärrsångare m fl.

 • Affe

  substantiv ~ affar– aftonfalk

 • Anser

  substantiv ~– Gåssläkte med gråbruna gäss, spetsbergsgås, fjällgås, grågås, sädgås, bläsgås och stripgås.– Det står många ansergäss på åkern mellan X och Y. Kan ju vara värt att kolla upp.

 • AP

  substantiv ~– förkortning av Artportalen. Används mest i skrift. I tal används antingen artportalen eller apan.

 • Apan

  substantiv ~– kortform för Artportalen. Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer.

 • Aphåll

  substantiv ~– När fåglar är för långt bort för att säkert kunna artbestämmas så befinner de sig på aphåll. Ibland kan de artbestämmas, men markerar då att observationen inte var någon njutning utan att de var för långt bort för att studera närmare detaljer.