Ordlista för fågelskådare

  • AP

    substantiv ~– förkortning av Artportalen. Används mest i skrift. I tal används antingen artportalen eller apan.

  • Apan

    substantiv ~– kortform för Artportalen. Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer.

  • Aphåll

    substantiv ~– När fåglar är för långt bort för att säkert kunna artbestämmas så befinner de sig på aphåll. Ibland kan de artbestämmas, men markerar då att observationen inte var någon njutning utan att de var för långt bort för att studera närmare detaljer.