Ordlista för fågelskådare

  • Calidris

    substantiv ~ calidris– Småvadare, ett släkte arktiska vadare som delvis häckar här i Sverige, men för det mesta ses på flytt. Hit hör t ex kustsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa.