Ordlista för fågelskådare

  • Circushök

    substantiv ~– Kärrhökar som omfattar, brun- och blå kärrhök, stäpphök och ängshök.

  • Cirkumpolär

    adjektiv ~En art med mer eller mindre sammanhängande utbredningsområde runt någon av polerna. I vårt fall rör det sig om nordpolen där t ex fjälluggla, snösparv och fjällabb har ett utbredningsområde som sträcker sig över sibirien, nordamerika och Skandinavien.Inget ord vi slänger oss med i vardagssamtal, men ett ord vi känner till.