Ordlista för fågelskådare

Efter att för några år sedan ha läst en ganska hätsk diskussion i en fågelgrupp på Facebook om slangutryck bland fågelskådare så fick jag mig en liten funderare.
De som var emot slang ansåg att det var arrogant och exkluderande och de som var för dem såg inget konstigt i det. Slang finns inom de flesta intressen. Hästfolk, hundfolk, trädgårdsodling mm.

Ju mer jag läste desto mer höll jag med förespråkarna av slang och tycker också att det finns en viss poäng med dessa uttryck.


1. förenklingar och förkortningar är praktiskt. Ska man dessutom sms:a till en kompis så finns det ett och annat artnamn som är onödigt långt.
2. Social markör. Likt sotarnas knoparmoj som sotarlärlingar fick lära sig undan för undan fungerar också dagens slang som en markör och signal för att visa att man är invigd.
Det sistnämnda kan säkert uppfattas som arrogant och exkluderande för en oinvigd nybörjare, men det är inget hemligt språk och inte till för att stänga folk ute, utan tvärt om är de flesta hjälpsamma och ju mer man skådar och rör sig bland andra fågelskådare desto mer snappar man upp och undan för undan börjar man hänga med i snacket och på så sätt fungerar det inkluderande.

Om jag t ex kommer till en för mig ny lokal och träffar på lokala skådare så kan jag genom sättet jag uttrycker mig på visa att jag inte är någon turist. Detta tillsammans med utrustning och oskrivna klädkoder skapar enkla sociala signaler för oss att kommunicera med.

Som en hjälp på traven började jag faktiskt skriva ihop en liten ABC för fågelskådare och den har sedan legat bland mina utkast i flera år.

Den som är intresserad kommer förhoppningsvis att kunna hitta denna ordlista via google och på så sätt förkovra sig i vårt ädla språk.

Ordlistan

0-9
10 (ettnoll)
adjektiv ~
-Vid ringmärkning används ett annat system, då byts K ut mot en nolla. en 1-0 är alltså en individ kläckt samma år som man märker den. + används på samma sätt som när man åldersbestämmer i fält.
1k
adjektiv ~
-Fåglar åldersbestäms via kalenderår. Alla fåglar kläckta i år är på sitt första kalenderår dvs 1k. Den första januari nästa år blir alla 2k. Många arter går inte att bestämma i fält när de väl passerat 2k och ruggat till vuxen dräkt, men vissa framförallt rovfåglar går att bestämma till 3k, 4k osv.
2+
adjektiv ~
Vid ringmärkning används inte K för kalenderår utan då använda bara siffran och ett + för att ange min ålder.
2k+
adjektiv ~
När en fågel är minst två år sätter man ett + efter
8×42
Förstoring och linsyta på en hankikare där den första siffran är förstoringen och den andra är storleken på linsen. Vilken som är bäst är en smaksak och de flesta skådare brukar vara trogna en viss förstoring och linsstorlek.
A
AP
substantiv ~
– förkortning av Artportalen. Används mest i skrift. I tal används antingen artportalen eller apan.
Acro
substantiv ~
– Acrocephalus, ett sångarsläkte med nattsjungande arter som t ex sävsångare, kärrsångare m fl.
Affe
substantiv ~ affar
– aftonfalk
Anser
substantiv ~
– Gåssläkte med gråbruna gäss, spetsbergsgås, fjällgås, grågås, sädgås, bläsgås och stripgås.
– Det står många ansergäss på åkern mellan X och Y. Kan ju vara värt att kolla upp.
Apan
substantiv ~
– kortform för Artportalen. Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer.
Aphåll
substantiv ~
– När fåglar är för långt bort för att säkert kunna artbestämmas så befinner de sig på aphåll. Ibland kan de artbestämmas, men markerar då att observationen inte var någon njutning utan att de var för långt bort för att studera närmare detaljer.
Arta
verb ~de ~t
– Att bestämma en fågel till art
Artrally
substantiv ~ artrallyn
– Tävling där det går ut på att hitta så många arter som möjligt under en bergränsad tid.
Ädelkryss
substantiv ~
– En fågel man upptäckt och artbestämt helt utan hjälp av någon annan.
Ädelkryssa
substantiv ~ ädelkryssade
– När man upptäcker och artbestämmer en fågel helt på egen hand.
Ädla
substantiv ~ ädlade, ädlat
Se ädelkryssa
Årskryss
substantiv ~
– När man ser en art för första gången på året
Årskryssa
verb ~
– När man ser en art första gången ett år
Årslista
substantiv ~
– Lista över arter man sett under ett år
B
BA
substantiv ~
– Förkortning av BirdAlarm. Larmsystem för Club300 som är rikstäckande.
BAND
substantiv ~ backsteps
– När man blir av med ett kryss. Antingen för att man kom på att man hade fel, eller för att arten man sett delats upp i fler arter och observationen man själv gjorde inte var bestämd till någon underart. (se split)
BK
substantiv ~
-Brandkronad kungsfågel
Backstep
substantiv ~ backsteps
– När man blir av med ett kryss. Antingen för att man kom på att man hade fel, eller för att arten man sett delats upp i fler arter och observationen man själv gjorde inte var bestämd till någon underart. (se split)
Beck
sufix ~ -en, -arna
– kortform av beckasin. Enkelbeck, dubbelbeck och dvärgbeck. Används aldrig ensamt. bara som sufix.
Bestämma
verb ~ bestämde, bestämt, bestämd n. bestämt, pres. bestämmer, imper. bestäm.
– Artbestämma, att bestämma en fågel till art
Blocker
substantiv ~ blockers
En ovanlig fågel som bara några få sett.
Blåhök
substantiv ~ blåhökar
Blå kärrhök
Boffe
substantiv ~ boffar
– bofink
Brednäsa
substantiv ~ brednäsor
– brednäbbad simsnäppa
Brelle
substantiv ~ brellar
– bredstjärtad labb
Brunhök
substantiv ~ brunhökar
– Brun kärrhök
Bulle
substantiv ~ bullar
Vråk. Fjällbulle och ormbulle
C
Calidris
substantiv ~ calidris
– Småvadare, ett släkte arktiska vadare som delvis häckar här i Sverige, men för det mesta ses på flytt. Hit hör t ex kustsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa.
Cash
substantiv ~
Kaspisk trut. Kommer från de första fyra bokstäverna i dess vetenskapliga namn.
Curruca 
substantiv ~
– Sångarsläkte som fram till 2020 tillhörde Sylvia men delades upp. Bl.a Ärtsångare och törnsångare.
D
Dippa
verb ~ dippade, dippat
– Att inte hinna fram i tid till en fågel som var dragbar.
Dra
verb ~ drog, dragit
– Att åka iväg för att se en specifik fågel. Oftast ovanlig, men inte alltid.
Drag
substantiv ~ draget, dragen
– När många skådare åker för att titta på samma fågel blir det ett drag.
Dragbar
adjektiv ~ dragbara
– En fågel som upptäcks inom ett för skådaren lämpligt avstånd och tidpunkt.
Dubbelbeck
substantiv ~
– Dubbelbeckasin
Dubbelkryss
substantiv ~
– När du sett en art två gånger. Alternativt används dubbelkryss också när man kryssar två fåglar samtidigt.
Dubbellista
substantiv ~
– Lista på arter man sett minst två gånger
Dvärgbeck
substantiv ~
– Dvärgbeckasin
E
Eko-lista
substantiv ~ eko-listan
Krysslista på arter man sett när man ekoskådat. Här måste man utgå från sitt hem, så om man t ex tar bilen till fjällen och sen vandrar i fjällen får man inte eko-kryssa de arter man ser.
Eko-skåda
verb ~ ekoskådadeekoskådat
– Att bara använda muskelkraft för ta sig ut och skåda fågel. Cykla, gå, åk skridsko, skidor, kanot mm.
Eko-skådare
substantiv ~ eko-skådarna, eko-skådaren
– En skådare som inte använder bil
Enkelbeck
substantiv ~
– Enkelbeckasin
F
Femma
substantiv ~
– BirdAlarm kategoriserar fåglar efter hur ovanliga de är efter prefixen 0-7.
En femma kan lokalt vara ovanlig, men är en relativt vanlig fågel.
Finsk pinne
substantiv ~ finska pinnar
Verktyg för att hålla i handkikaren med en hand. Vanligt i finland, därav namnet.
Fulgås
substantiv ~ fulgäss
– Hybridgås av något slag
G
Granadagås
substantiv ~
– Hybrid av grå- och kanadagås
Gubbhylla
substantiv ~
– Vanligt namn på platsen där ”gubbarna” samlas på en fågellokal.
Med gubbarna menas då de äldre lokala fågelskådarna som besöker lokalen oftast. Här kan givetvis tanter också förekomma, men det är ändå på gubbhyllan de samlas.
H
Hack
sufix ~
– förkortning av hackspett. Större hack, mindre hack. Alltid hela artnamnet, bara som sufix.
Hand
substantiv ~ handen
– Fåglarnas yttersta vingfjärdrar kallas handpennor och framförallt med rovfåglar brukar vi prata om hand.
Handjagare
substantiv ~ –en
– Handkikare
Har
verb ~ hade
– En skådare säger inte att de såg eller hörde en fågel. De säger att de hade en fågel eller att de har en fågel.
Hemmalokal
substantiv ~ hemmalokalerna
– Fågellokal som man besöker mest. Oftast den som ligger närmast, men inte alltid.
J
Jizz
substantiv ~ jizzen
– Helhetsintryck av en fågel. Rörelsemönster, storlek, beteenden mm som gör att man kan artbestämma den utan att se närmare detaljer.
K
KFS
substantiv ~
– Kungsfågelsångare
Klamrad
verb ~ klamra
– För arter som inte är spontant förekommande klamras artnamnet i artportalen. Arten är klamrad. Man kan också klamra observationer själv om just den individen inte är spontant förekommande. T. ex. en förrymd djurparksfågel eller en projektfågel. Används dock mest i Perfekt particip
Kryss
substantiv ~ kryssen, krysset-När man ser en ny art för första gången får man ett kryss.
Kryssa
verb ~ kryssade, kryssat
– Att se en ny fågelart för första gången.
Krysslista
substantiv ~ krysslistan, krysslistorna
– En lista med alla fågelarter man sett. Det finns flera typer av krysslistor. Sverigelista, årslista, tomtlista, lokallista, landskapslista, månadslista är några exempel.
Kärra
substantiv ~ kärrorna
– Kärrsnäppa
L
Larm
substantiv ~
Digitala kommunikationssystem för att meddela andra fågelskådare att man hittat en ovanlig fågel. Det ett rikstäckande system BirdAlarm och mängder med regionala och lokala system som använder olika typer av appar och SMS-kedjor.
Larma
verb ~ larmade, larmat
– Att meddela andra skådare att man hittat en ovanlig fågel. Det finns rikstäckande och lokala larmsystem och sms-kedjor.
Leffe
substantiv ~
– Lärkfalk
Lifer
substantiv ~
– För de som har många krysslistor är lifer ett kryss för hela världen. Ett livskryss.
Lista
substantiv ~
– Se krysslista
Lock
substantiv ~
Kort för lockläte, eller i princip alla läten som inte är sång
Locka
verb ~ lockade, lockar
När fåglar ger ifrån sig läten som inte är sång, säger vi att de lockar. Det kan röra sig om varning, kontaktläten, flyktläten mm.
Locustella
substantiv ~ locustellorna
– Ett sångarsläkte med nattsjungande entoniga fåglar som t ex gräshoppsångare, flodsångare och vassångare.
Lumpa
verb ~ lumpade
– När två arter slås i hop och blir en art lumpas de.
M
Mega
substantiv ~
– Extremt ovanlig fågel.
Mindre hack
substantiv ~
– Mindre hackspett
Mugglare
substantiv ~ mugglarna
– Ickeskådare (förekommer ganska sparsamt)
O
ÖNU
substantiv ~
– Ölands norra udde
ÖSU
substantiv ~
– Ölands södra udde
Ölandsyndromet
substantiv ~
– När många ser en raritet och alla räknar med att någon annan lämnar in en raritetsrapport.
P
Phyllo
Substantiv ~ phyllon
Se Phylloscopus
Phylloscopus
substantiv ~
– Ett släkte sångare dit exempelvis lövsångare och gransångare hör.
Pille
substantiv ~
– Pilgrimsfalk
Pip
sufix ~
– kort för piplärka. används aldrig ensamt, alltid för hela arten. exempel trädpip, ängspip, skärpip.
Pjodd
substantiv ~
– Gråsparvar och pilfinkar, ibland även småfågel i allmänhet
R
RK
substantiv ~
– Raritetskommitén som behandlar rapporter om sällsynta fåglar i Sverige
RK-art
substantiv ~
– Ovanlig fågel vars rapporter först måste behandlas och godkännas av RK.
Rarris
substantiv ~
– En fågel som är ovanligare än sällsynt. En raritet helt enkelt.
Rrk
substantiv ~
– Regional rapportkommité. Skådarsverige är uppdelat i rapportområden som med några få undantag omfattar våra landskap. Rrk hanterar ovanliga fåglar lokalt.
Rrk-art
substantiv ~
– Ovanlig eller intressant art som måste behandlas och godkännas av Rrk.
S
Sib
prefix ~
– kortform för prefixet sibirisk. Ex sibirisk piplärka blir sibpip där sufixet också förkortats (se pip)
Sibbar
substantiv ~
– Sibiriska arter som under höststräcket blåser över Östersjön och hamnar i Sverige.
Skamart
substantiv ~ skamarter, skamarten
– En någorlunda vanlig art som man saknar på sin lista.
Skamkryss
substantiv ~
– När man kryssar en skamart
Skulka
verb ~ skulkade, skulkar
När en fågel håller sig dold, mestadels i vegetation.
Skulkare
substantiv ~
– Svårsedd fågel som gärna håller sig dold i vegetation.
Skåda
verb ~ skådade, skådar, skådat
– Att titta på fåglar. Vi säger sällan att vi fågelskådar -Ska du med och skåda i helgen?
Skådare
substantiv ~ skådarna, skådaren
– Det är andra som kallar oss fågelskådare. Vi själva kallar oss kort och gott skådare.
Smalnäsa
substantiv ~
– Smalnäbbad simsnäppa
Soffkryss
substantiv ~
– När en tidigare icke godkänd art eller en underart man sett får artstatus och man får ett kryss retroaktivt.
Soffkryssa
verb ~ soffkryssade, soffkryssat
När en observation omgranskas och godkänns, eller när en art splitras och delas upp i två arter. Kryss man får retroaktivt utan att behöva ge sig ut i fält.
Spika
verb ~ spikade, spikat
– Att definitivt artbestämma en fågel. Ibland råder det tveksamheter kring art och när den är spikad är arten säkert bestämd.
Spikad
adjektiv ~
– Fågeln är säkert bestämd till art
Splitt
substantiv ~
– När en arts delas upp i fler arter. D.v.s. att flera av artens underarter får artstatus.
Steffe
substantiv ~
– Stenfalk
Stringa
verb ~ stringade, stringa
– Att felbestämma en fågel
Stringare
substantiv ~
– Skådare som har rykte om sig att felbestämma fåglar, oftast till något mer sällsynt.
Större hack
substantiv ~
– Större hackspett
Suddmes
substantiv ~
– Misslyckat foto där man inte kan artbestämma fågeln på grund av oskärpa.
Svalan
substantiv ~
– Rapportsystem för fåglar där många fågelskådare rapporterar sina observationer. Numera utbytt mot Artportalen, men av somliga fortfarande kallat svalan.
Svartnäsa
substantiv ~
– Svartnäbbad islom.
Swarre
substantiv ~ swarren
– Kikare av märket Swarovski.
Sylvia
substantiv ~
– Ett sångarsläkte där svarthätta och trädgårdssångare är de enda arterna kvar.
T
TTK
substantiv ~
– Trädgårdsträdkrypare
Tomtkryss
substantiv ~
– En fågel man ser för första gången på eller från sin egen tomt.
Tomtlista
substantiv ~
– Lista på fåglar man sett hemma från eller på tomten.
Tringa
substantiv ~
– Vadarsläkte med långbenta vadare, exempelvis gluttsnäppa, svartsnäppa och grönbena.
Trivselskådare
substantiv ~
– Fågelskådare som främst inte är ute efter att kryssa, utan tycker bästa om att komma ut och träffa folk och fika och se på fågel.
Tub
substantiv ~ tuben, tubar
– Tubkikare
Tuba
verb ~ tubade, tubat
När man använder tubkikaren för att se en fågel. Är den upptäckt i handkikare brukar man säga att man tubar in den.
Tung
adjektiv ~
Inte nödvändigtvis ovanlig, men dock svårkryssad fågel.
tomtkryssa
verb~ tomtkryssade
När man får se en ny art på sin tomt
V
VP
substantiv ~
– Västra Palearktisk som omfattar medelhavsområdet och Europa.
VP-kryss
substantiv ~
– Att kryssa inom VP
VVT
substantiv ~
– Vitvingad tärna
Vingband
substantiv ~
– Samlingsslang för en grupp sibiriska sångare med tydliga vingband. T.ex. tajgasångare och kungsfågelsångare.
Vitnäsa
substantiv ~
– Vitnäbbad islom.
X
X
substantiv ~
– Se kryss