Etikett: elitsatsning

Fotbollsakademier

AIK har i samarbete med Råsunda skola startat en fotbollsakademi och som en kommentar till det skrev Daniel på AIK-bloggen ett inlägg med tankar och idéer, där han bl a ansåg att man skulle gå emot etablisemanget och elitsatsa (selektera) tidigt, redan i 7-10 år ålder.
Jag hade invändningar mot det och visste att det fanns forskning som visade att jag hade rätt.
Jag har ännu inte hittat den kanadensiska forskning jag söker efter, men väl en svensk 10p uppsats om fotbollsakademier som tar upp problematiken med att tidig selektering premierar barn födda tidigt på året.
//dspace.mah.se/bitstream/2043/4247/1/Microsoft%20Word%20-%20Fotbollsakademier.pdf
Uppsatsen är skriven av Peter Sundström, Malmö Högskola , Lärarutbildningen Idrottsvetenskap.

Den största problematiken med tidiga selekteringar inom fotbollen:
att det är tidigt födda på året som premieras framför de som är sent födda på året. Detta eftersom de ofta är mer fysiskt utvecklade, vilket uttrycks i längd, bredd, tyngd och motorik.
När ”allt annat” är lika avgör den fysiska mognaden. Intellektuell och social mognad inkluderas givetvis också men är svårare att mäta och bedöma. Detta är skillnader som jämnas ut i stor utsträckning vid 18-19 års ålder och dessutom ger fysisk mognad vid tidig ålder inte ett prognosvärde för hur den ser ut i vuxen ålder.

Denna uppsats hänvisar till en pågående forskning ”De avgörande åren” av Thomas Petersson
Detta i sig säger egentligen inte emot Daniels åsikter om tidig elitsatsning,
men då hela den svenska fotbollsrörelsen och även skolan är uppbyggd på att man delar in barn efter vilket år de är födda går det inte att komma ifrån att det blir de stora och mer fysiskt mogna spelarna som väljs i tidiga år.

Det slås ut spelare i onödan. Det är synd. Det blir ett jättetapp på bra fotbollsspelare, det är inte bra för svensk fotboll.

Roger Gustavsson(akademiansvarig IFK Göteborg)

Det faktum att man i U21 Landslaget inte alls har någon sned fördelning på tidigt födda och sent födda, bevisar enligt mig att en tidig selektering defentivit inte gör någon nytta, utan som jag påstod i diskussionen
med Daniel på AIK-bloggen bara riskerar att skrämma bort potentiella talanger.
En fotbollsakademi är en skola som ska fostra och utbilda framtidens fotbollspelare, inte en fabrik som ska producera produkter som ska säljas, även om den moderna fotbollen lätt kan förväxlas med en råvarumarknad.

Tidig Elitsatsning

I ett blogginläg angående AIK:s Ungdomsakademi så ville Daniel på AIK-bloggen att AIK skulle våga gå mot etablissemanget och börja elitsatsa riktigt ungt. Redan i 7-10 års åldern.
svep_070826_knattar
Foto: AIK.se
Jag hade synpunkter på det och diskussionen som följde har varit givande även om  vi inte närmat oss varandra i frågan.
Daniels huvudargument är att det finns gott om klubbar som gör så med framgångsrikt resultat. Jag påstår att de skulle lyckas bättre om de värnade bredden, och att strategivalet är rent ekonomiskt.
Det som stör mig mest är att jag vet att det finns forkning bl a från Kanada som bevisar min tes, men jag hittar endast hänvisningar till den, i en artikel på DN.
Jag har lovat honom att återkomma när jag hittar den, och finns det någon som håller med mig, som kan hjälpa mig att hitta källor?
Tilläggas bör också, att det jag vänder mig emot är gallring i unga år, om man med elitsatsning däremot menar att inleder en mer fokuserad träning inriktad på att få fram elitspelare som t ex individuell träning, mental träning, ev mediaträning mm.

© 2020 Godisgris.se

Tema av Anders NorenUpp ↑