Etikett: hastighetskamera

  • Förstärkt trafikövervakning

    Då och då ser man skyltar utefter vägarna som meddelar att det är förstärkt trafik/hastighetsövervakning. Jag har aldrig märkt någon skillnad, så för mig har det varit en gåta vad som menas med förstärkt i förstärkt trafikövervakning, men nu tror jag mig förstå vad det rör sig om… Törs fan köra för fort förbi den…