Etikett: invasiva arter

  • Fåglarnas B-lag

    Fåglarnas B-lag

    Den svenska fågelfaunan är indelad i olika kategorier beroende på hur ”vilda” de egentligen är. Eller spontana som vi brukar säga. De flesta fåglarna vi ser tillhör kategori A och är spontant förekommande i landet. Det rör sig då om fåglar som häckar här eller vistas här under flytt. Även felflygande fåglar som egentligen inte…

  • Vi borde sluta kryssa invasiva arter

    Vi borde sluta kryssa invasiva arter

    Invasiva arter är ett begrepp som lätt misstolkas. Lyssnar man bara till ordet så är det många som drar ett likhetstecken med att arten tränger undan andra arter. Men det är en lite för grovt. Då skulle t ex sångsvan kunna klassas som invasiv eftersom både hane och hona hjälps åt att försvara sitt revir…